IE AlumnI

Róise Goan

Róise Goanworks as the Artistic Director of Artsadmin in London. Prior to her appointment in 2019 she worked as Guest Dramaturg at Vooruit in Belgium, and as an artist and arts programmer in Ireland, notably as the Director of Dublin Fringe Festival from 2009-2013.Under The banner ofThe Local Group, she created performance projects with artists and communities.In 2022 she was appointed by Minister Catherine Martin as a non-exec member of The Arts Council of Ireland. She has also written for television (Aifric).

Mae Róise Goanyn gweithio fel Cyfarwyddwr Artistig Artsadmin yn Llundain. Cyn ei phenodiadyn 2019,bu’n gweithio fel Cynghorydd Llenyddol Gwadd yn Vooruit yng Ngwlad Belg, ac felartist a rhaglennyddycelfyddydau yn Iwerddon, yn fwyaf arbennig fel Cyfarwyddwr Gŵyl YmylolDulyn o 2009-2013. O dan faner The Local Group, creodd brosiectau perfformio gydag artistiaida chymunedau. Yn 2022 fe’i penodwyd gan y Gweinidog Catherine Martin yn aelodanweithredol o Gyngor Celfyddydau Iwerddon. Mae hihefyd wedi ysgrifennu ar gyfer y teledu (Aifric).

No items found.
No items found.

Sign up to our mailing list to get the latest from the Edge.

Thank you! Be on a lookout for an email from us!
Oops! Something went wrong while submitting the form.