IE AlumnI

Rabab Ghazoul

Rabab Ghazoul is a socially engaged visual artist, curator, and founder/director of TurnerPrize nominated Cardiff-based gentle/radical, whose work meets at the intersections of cultural practice, healing justice, and neighbourhood renewal. Born and raised in Iraq, a distant daughter of Mosul, she has lived in Wales since 1989.Her work with gentle/radical asks a simple question: how can we place the arts in the service of justice in the 21st century? It’s a question that leaves her constantly imagining, and reimagining, the future.


Mae Rabab Ghazoul yn artist gweledol sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol, yn guradur, ac ynsylfaenydd/cyfarwyddwr gentle/radical o Gaerdydd, a gafodd ei enwebu am Wobr Turner.Mae ei gwaith yn cyfarfod ar groestoriad arfer diwylliannol, cyfiawnder iachaol, acadnewyddu cymdogaethau.Fe’i ganwyd ac fe’i magwyd yn Irac, merch o Fosul yn wreiddiol.Mae hi wedi byw yng Nghymru ers 1989. Mae ei gwaith gyda gentle/radical yn gofyncwestiwn syml: sut allwn ni osod y celfyddydau yng ngwasanaeth cyfiawnder yn yr 21ainganrif? Mae’n gwestiwn sy’n gwneud iddi ddychmygu, ac ail-ddychmygu’r dyfodol yn gyson.

No items found.
No items found.

Sign up to our mailing list to get the latest from the Edge.

Thank you! Be on a lookout for an email from us!
Oops! Something went wrong while submitting the form.