IE AlumnI

Molly Palmer

Molly is a 24-year-old from the Valleys living in Cardiff. She works in radio, is a presenterand is a DJ. Molly represented the Wales Millennium Centre in the Future Generations Academy and is passionate about the Act; as an alumni academy member she applies her learning to her work daily. Molly specialises in creating opportunities in the creative industry for young people, offering training through her work, opening doorways and speaking out against challenges that young people face.

Mae Molly sy'n byw yng Nghaerdydd yn 24 oed ac yn dod o’r Cymoedd. Mae hi'n gweithioym myd radio, mae’n gyflwynydd ac yn DJ. Cynrychiolodd Molly Ganolfan Mileniwm Cymruyn Academi Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae’n frwd dros y Ddeddf; fel aelodalwmni o’racademi mae hi'n cymhwyso ei dysgu i'w gwaith bob dydd. Mae Molly yn arbenigo mewncreu cyfleoedd yn y diwydiant creadigol i bobl ifanc, gan gynnig hyfforddiant trwy ei gwaith,agor drysau a siarad allan yn erbyn heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.

No items found.
No items found.

Sign up to our mailing list to get the latest from the Edge.

Thank you! Be on a lookout for an email from us!
Oops! Something went wrong while submitting the form.