IE AlumnI

Mererid Hopwood

Mererid is Professor of Welsh and Celtic Studies in Aberystwyth University and secretary ofAcademi Heddwch. The awards won for her poetry and prose include the NationalEisteddfod of Wales’ Chair, Crown and Prose Medal, the Welsh Book of the Year prize for poetry and the Tir na n’Og prize for children's literature. She has been Bardd Plant Cymruand has taken part in literature festivals in Europe, Asia and South America. Her words have been used by musicians, visual artists and dancers, and her translations include works for the stage from Spanish and German.

Mae Mererid yn Athro'r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth, a hiyw ysgrifennydd Academi Heddwch. Ymlith y gwobrau a enillodd am ei gwaith llenyddol ymae Cadair, Coron a MedalRyddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwobr Llyfr y Flwyddynam Farddoniaeth a gwobr Tir na n'Og am Lenyddiaeth Plant. Bu'n Fardd Plant Cymru, acmae wedi cymryd rhan mewn gwyliau llenyddol yn Ewrop, Asia a De America. Defnyddiwydei geiriau gan gerddorion, artistiaid gweledol a dawnswyr, ac mae ei chyfieithiadau llenyddolyn cynnwys gweithiau i'r llwyfan o'r Sbaeneg a'r Almaeneg.

No items found.
No items found.

Sign up to our mailing list to get the latest from the Edge.

Thank you! Be on a lookout for an email from us!
Oops! Something went wrong while submitting the form.