IE AlumnI

Emma Dabiri

Emma Dabiri’s work spans academia, media, and the arts.She is an internationally bestselling (Sunday Times and Irish Times) author of two books; What White People Can Do Next (2021) and Don’t Touch My Hair (2019). Emma is a research associate at SOASUniversity of London and a final year PhD researcher in VisualSociology at GoldsmithsUniversity. She has been published widely across national and international media, and has presented numerous documentaries on both TV and radio, her most recent TV documentary Hair Power(2020) won a Silver Lion award at Cannes.Emma sits on various boards and advisory groups including the British Council Arts and Creative Economy Advisory Group, Wellcome Trust Anti-Racism Expert Advisory Group and is a Trustee of the Hugh Lane Gallery in Dublin.

Mae gwaith Emma Dabiri ynrhychwantu’rbyd academaidd, y cyfryngau a’r celfyddydau. Mae hi'n awduresdau lyfr sydd wedi gwerthu’n llwyddiannusyn rhyngwladol (ySundayTimes a’rIrish Times); What White People Can Do Next(2021)aDon’t Touch MyHair(2019).Mae Emma yn gydymaith ymchwil yn SOAS Prifysgol Llundain ac ynymchwilydd PhD blwyddyn olaf mewn Cymdeithaseg Weledol ym Mhrifysgol Goldsmiths.Maeei gwaithwedi’igyhoeddi’n eangyny cyfryngau cenedlaethol a rhyngwladol, acmae hiwedi cyflwyno nifer o raglenni dogfen ar y teledu a’r radio. Enillodd ei rhaglen ddogfendeledu ddiweddarafHair Power(2020) wobrSilver LionyngNghannes. Mae Emma yneistedd ar wahanol fyrddau a grwpiau cynghori gan gynnwys Grŵp Cynghori’r Celfyddydaua’r Economi Greadigol yBritish Council, Grŵp Cynghori Arbenigol Gwrth-hiliaethyWellcomeTrustac mae’n Ymddiriedolwr Oriel Hugh Lane yn Nulyn.

No items found.
No items found.

Sign up to our mailing list to get the latest from the Edge.

Thank you! Be on a lookout for an email from us!
Oops! Something went wrong while submitting the form.