IE AlumnI

Aoife Ní Bhriain

Winner of the Bonn Óir Sean Uí Riada in 2010, Aoife has also won seven All Ireland titles as well as prizes in international violin and chamber music competitions. Most recently Aoife Participated in the International Bach Competition 2022 in Leipzig where she was a semifinalist,she was awarded the Next Generation Award from the Arts Council of Ireland.Aoife has a particular interest in solo violin works and has curated performances on the solo violin works of J.S. Bach and the improvisations of acclaimed Dublin fiddle player and soloist Tommy Potts. She graduated with first class honours from the Hochschule fur Musik und Theatre Leipzig in 2018 and plays on a violin by J.B. Vuillaume on generous loan as well as a Jurgen Manthey Violin purchased through the Music Network Music Capital Scheme.

Aoife oeddenillydd Bonn Óir Sean Uí Riada yn 2010, ac mae hefyd wedi ennill saith teitlIwerddon Gyfan yn ogystal â gwobrau mewn cystadlaethau feiolina cherddoriaeth siambrrhyngwladol. Yn fwyaf diweddar,cymerodd Aoife ran yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Bach2022yn Leipzig lle cyrhaeddodd y rownd gynderfynol, dyfarnwyd Gwobr y Genhedlaeth Nesafiddi gan Gyngor Celfyddydau Iwerddon.Mae gan Aoife ddiddordeb arbennig mewn unawdaufeiolinac mae wedi curadu perfformiadauar unawdaufeiolinJ.S. Bach a gwaith byrfyfyry ffidlera'r unawdydd clodwiw o Ddulyn, TommiePotts.Graddiodd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf o Hochschule fur Musik und Theatre Leipzig yn2018 ac mae'n chwarae ar feiolingan J.B. Vuillaume a fenthycwyd yn hael iddi yn ogystal âfeiolinJurgen Manthey a brynwyd trwyGynllun Cyfalaf Cerddoriaeth y Rhwydwaith Cerddoriaeth. Aoife Ní Bhriain will be speaking at Clebran: Connected Imagation as part of Other Voices Cardigan this November. Full details and tickets are available: https://bit.ly/3s1xD8h

No items found.
No items found.

Sign up to our mailing list to get the latest from the Edge.

Thank you! Be on a lookout for an email from us!
Oops! Something went wrong while submitting the form.